Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Onlangs werd er nieuwe regelgeving ingevoerd m.b.t. het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk én vervangingsovereenkomsten.

In het verleden was er enkel een duidelijke regeling voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor opeenvolgende vervangingsovereenkomsten, namelijk:

  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur: er kunnen maximum 4 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur gesloten worden voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan 3 maanden bedraagt en de totale duurtijd van deze overeenkomsten niet langer is dan 2 jaar.
  • Opeenvolgende vervangingsovereenkomsten: de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten mag niet langer zijn dan 2 jaar, behalve wanneer er een onderbreking is tussen de betrokken overeenkomsten die toe te schrijven is aan de werknemer of wanneer de betrokken overeenkomsten werden gesloten om een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet te vervangen.

Er bestond echter geen regelgeving voor de situatie waarbij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk gecombineerd werden met vervangingsovereenkomsten. Dit zorgde in het verleden voor rechtsonzekerheid, hetgeen nu wordt weggewerkt door de nieuwe regelgeving.

De nieuwe regelgeving bepaalt dat de totale duur van de opeenvolging van één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk en één of meerdere vervangingsovereenkomsten, niet langer mag zijn dan 2 jaar, tenzij er sprake is van een onderbreking die toe te schrijven is aan de werknemer

Er wordt evenwel een éénmalige uitzondering voorzien voor een vervangingsovereenkomst die volgt op verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk, op voorwaarde dat dit te rechtvaardigen is wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen. Deze eerste vervangingsovereenkomst telt niet mee, op voorwaarde dat de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten niet langer is dan 3 jaar.

Indien de hierboven vermelde regels overtreden worden, dan zal de arbeidsovereenkomst beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, met alle mogelijke bijhorende gevolgen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.