Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Onkosten doorgeven bij de loonprestaties

Sinds 1 januari 2022 moeten de reële kosten eigen aan de werkgever (die worden terugbetaald aan de hand van bewijsstukken) op de fiscale fiche 281.10 en 281.20 worden opgenomen.

Dit impliceert bijgevolg dat de terugbetaling van de onkosten moet worden doorgegeven bij de maandelijkse loonprestaties, zodat deze bedragen op de loonbrief van de desbetreffende werknemer komen te staan.

Als je momenteel de terugbetaling van onkosten op basis van bewijsstukken via jullie boekhouding regelt (en niet via de payroll) waardoor wij hier dus geen zicht op hebben, dan moeten deze bedragen sowieso doorgegeven worden aan jouw dossierbeheerder zodat deze eveneens onder de juiste rubriek op de fiscale fiche verschijnen.

Dit kan je doen met de prestaties van december 2022 door gebruik te maken van de code 8400 – terugbetaling onkosten reeds bet. (BS). Dit kan een totaalbedrag voor het ganse jaar zijn.

Je kan er evenwel voor kiezen om dit vanaf 2023 per maand al mee te geven bij de loonprestaties.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.