Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing 2023

Vanaf 01/01/2023 gelden er enkele nieuwe regels op het vlak van bedrijfsvoorheffing. Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de belangrijkste wijzigingen.

  • Afschaffing van de schalen van de bedrijfsvoorheffing.

De bedrijfsvoorheffing op de maandelijkse bezoldigingen van werknemers en zelfstandigen wordt niet langer per inkomstenschijf van 15 euro berekend, maar op basis van het werkelijk ontvangen belastbaar bedrag. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende schalen voor de berekening van de beschrijfvoorheffing worden afgeschaft en vervangen worden door ‘glijdende schalen’. Vanaf 2023 zal de bedrijfsvoorheffing dan ook berekend worden op basis van de zogenaamde ‘sleutelformule’.

Deze wijziging zal tot gevolg hebben dat de situatie waarbij een (kleine) loonsverhoging vroeger kon leiden tot minder netto loon (omdat de werknemer net in een hogere belastingschijf terechtkwam) zich niet meer zal voordoen.

  • Aanpassing van de schalen van de bedrijfsvoorheffing aan de hoge inflatie.

Door de hoge inflatie worden de lonen, uitkeringen en pensioenen regelmatig geïndexeerd.
Van deze bruto indexaties blijft er vaak netto weinig over door de hoge bedrijfsvoorheffing die er op wordt ingehouden. De (glijdende) schalen van bedrijfsvoorheffing worden vanaf 2023 aangepast aan de hoge inflatie, waardoor werknemers aan een lager tarief onderworpen zullen zijn en dus meer netto loon zullen overhouden. Hoeveel meer, dat zal afhangen van het effectieve loon van de werknemer en van zijn gezinstoestand.

  • Vrijstelling bedrijfsvoorheffing lonen studenten.

In navolging van de gewijzigde wetgeving, geldt er voor 2023 en 2024 een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op lonen van studenten tot maximaal 600 studentenuren per kalenderjaar; voorheen was dit beperkt tot 475 uren. T.e.m. 31/03/2023 tellen de uren die een student in de zorgsector gepresteerd heeft trouwens niet mee voor de berekening van deze 600 uren.

  • Wijziging bedrijfsvoorheffing vervangingsinkomens.

Er is ook een wijziging op het vlak van bedrijfsvoorheffing voor vervangingsinkomens.

Deze regelgeving is redelijk complex en afhankelijk van het soort vervangingsinkomen (ziekte, invaliditeit, werkloosheid,…) en van wie dit betaalt (de werkgever, een verzekeringsinstelling, een private of openbare instelling,…). Bijgevolg gaan we daar in dit artikel niet dieper op in.

 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.