Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Nieuwe premies werkplekleren

De Vlaamse regering heeft beslist om de bestaande incentives voor werkplekleren te optimaliseren en te vereenvoudigen. In dit artikel willen wij jou hier graag over informeren.

Volgende bestaande steunmaatregelen werden vanaf 01/07/2023 afgeschaft: de start- en stagebonus, de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting), de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroeps secundair onderwijs.

Deze maatregelen worden vanaf 01/09/2023 vervangen door twee nieuwe premies werkplekleren. Voor de werkgever wordt de premie ‘kwalificerend werkplekleren’ ingevoerd, als stimulans om kwalitatieve leerwerkplekken aan te bieden. Voor de leerlingen wordt de ‘leerlingenpremie’ ingevoerd, om hen te stimuleren om hun opleiding succesvol af te ronden.

Deze subsidies kunnen aangevraagd worden door ondernemingen die een werkplek aanbieden in het kader van een duale opleiding, een alternerende opleiding of een graduaat Verpleegkunde.

De premie ‘kwalificerend werkplekleren’ bedraagt € 600 per aanvraag wanneer de werkgever geen vergoeding aan de leerling betaalt en € 1.000 per aanvraag wanneer de werkgever wel een vergoeding betaalt. De ‘leerlingenpremie’ bedraagt € 500 per aanvraag.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan om recht te hebben op deze premie:

· De werkplek waar de leerling wordt opgeleid, moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn.
· De leerling moet minstens 4 maanden in het betrokken schooljaar worden opgeleid op de werkplek.
· De leerling moet een overeenkomst alternerende opleiding, een stageovereenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst hebben waarbij de werkplekcomponent minstens 50% van de totale opleidingstijd uitmaakt.
· De onderneming moet een mentor aanstellen die een erkende mentoropleiding heeft gevolgd.

De premie voor jou als werkgever kan je aanvragen via het loket werkplek duaal via volgende link:  Het digitale loket app.werkplekduaal.be | Vlaanderen.be

De premies moeten worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst. De premie wordt één keer per schooljaar uitbetaald en kan maximum 3 keer per leerling worden aangevraagd. Eerder ontvangen start- en stagebonussen voor dezelfde leerlingen worden in mindering gebracht.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.