Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Nieuwe bedragen stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

  • tijdens het 1e jaar praktijkstage: € 784,50;
  • tijdens het 2e jaar praktijkstage: € 927,13;
  • tijdens het 3e jaar praktijkstage: € 1.069,77.

Accuria vzw
23/01/2020