Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Nieuw steunpakket voor de horeca en zwaarst getroffen sectoren

Nieuw steunpakket voor de horeca en de zwaarst getroffen sectoren

De federale regering heeft op 21 april 2021 beslist om in totaal 835 miljoen euro bijkomende steun uit te trekken voor de sectoren die binnenkort kunnen heropstarten zoals de horeca en evenementensector.  Ook andere sectoren krijgen bijkomende ondersteuning wanneer ze werknemers uit tijdelijke werkloosheid laten terugkeren.  Hieronder kan je een overzicht van deze steunmaatregelen terugvinden.

  • Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector

De regering heeft beslist om een tijdelijke btw-verlaging in te voeren in de horecasector, van zodra de terrassen worden heropend.  Hierdoor zal de btw op voeding en dranken tijdelijk verlaagd worden naar 6%.  Deze tijdelijke btw-verlaging is van kracht tot en met 30 september 2021.

  • Vrijstelling voor bijdrage jaarlijkse vakantie in de horecasector

In de horecasector wordt voornamelijk met arbeiders gewerkt.  Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet rechtstreeks van de werkgever, maar via een vakantiefonds waar de werkgevers uit de sector in bijdragen.

Werkgevers in de horecasector zullen de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders in 2021 niet moeten betalen.  De bijdrage zal betaald worden door de federale regering, zodat de arbeiders uit de horeca wel zoals elk jaar hun vakantiegeld zullen ontvangen.  Initieel was er voor de horecasector een uitstel van betaling van 6 maanden voorzien, maar dit wordt nu dus vervangen door een volledige vrijstelling van betaling.

  • Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering

In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen.  Deze vermindering zou gelden voor alle sectoren.

De RSZ-vermindering zou gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het kader van de geplande heropeningen.  Bedrijven die zwaar getroffen zijn, zullen dan ook een hogere vermindering genieten dan bedrijven die minder zwaar werden getroffen. De details van deze steunmaatregel moeten wel nog verder worden uitgewerkt.

  • Steun voor werknemers in (tijdelijke) werkloosheid door corona

De federale regering heeft ook beslist om een reeks maatregelen te nemen voor de Belgen die tijdens de coronacrisis werkloos zijn geworden:

  • de periode van werkloosheid wegens corona zal geneutraliseerd worden bij de berekening van de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor werkloosheidsuitkeringen. Er zal hiervoor een periode van 12 maanden in mindering worden gebracht op de individuele berekening van elke werkzoekende;
  • tijdelijk werklozen die van job zijn veranderd en voor een lager betaalde job hebben moeten kiezen, zullen niet financieel bestraft worden, wanneer ze ook deze job zouden verliezen. Hun uitkeringen zullen berekend worden op basis van hun vroegere (hogere) loon;

de beschermingspremie voor langdurig tijdelijk werkloze werknemers waarin voor gesloten sectoren is voorzien, zijnde een eenmalige premie van maximaal € 780 bovenop de werkloosheidsuitkeringen, wordt uitgebreid tot de werknemers van de sector van de niet-medische contactberoepen (met inbegrip van de kappers).

  • Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

De komende maanden zullen studentenjobs gestimuleerd worden omdat deze een belangrijke rol spelen in de horecasector, de evenementensector en de culturele sector.  De uren die een jobstudent tijdens het derde kwartaal 2021 werkt in deze sectoren, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in het jaarlijkse quotum van 475 uur.

Tot slot

Bijkomend werd door de federale regering ook nog beslist om het dubbele overbruggingsrecht dat de horecasector momenteel geniet, gedurende de maand mei 2021 te verlengen.  Dit geldt ook voor bedrijven die er voor kiezen om gedeeltelijk te heropenen.

Deze maatregelen moeten wel nog in de wetgeving worden omgezet, waardoor bovenstaande informatie nog onder voorbehoud is.
Wij blijven dit uiteraard verder opvolgen voor jullie.

Voor meer informatie kan je zoals steeds terecht bij je dossierbeheerder.