Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Maak tijdig jouw collectieve vakantie voor 2022 bekend!

Er is geen wettelijke uiterste datum vooropgesteld rond de communicatie van de effectieve collectieve sluitingsperiode. Toch doe je er als werkgever goed aan om dit tijdig te doen om discussies met jouw werknemers te vermijden.

Is jouw onderneming collectief gesloten in 2022? Bezorg ons een kopie van de data om dit te kunnen ingeven in onze systemen.

Mag je zelf afspraken maken?

Indien het paritair comité van jouw sector op 31 december geen beslissing heeft genomen over  de collectieve sluiting voor 2022, mag je hierover zelf afspraken maken.

Je dient vooraf jouw werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen om in onderling akkoord de periode van collectieve sluiting te kunnen vastleggen. Je moet het akkoord krijgen van de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, van de vakbondsafvaardiging.
Is er ook geen vakbondsafvaardiging dan kan het jaarlijks collectief verlof enkel vastgelegd worden op grond van een overeenkomst tussen jou als werkgever en alle werknemers.

Wat te doen bij een akkoord?

Van zodra een akkoord wordt bereikt over de bepaling van de data van collectieve sluiting moet je:

– dit aanplakken;
– een kopie overhandigen aan jouw werknemers;
– een afschrift verzenden naar de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten;
– de data moeten verplicht worden vermeld in het arbeidsreglement.

Indien er voor het eerst een collectieve sluiting wordt ingevoerd, dan houdt dit een wijziging van het arbeidsreglement in en dient de daartoe voorziene procedure te worden gevolgd.

Heb je nog vragen over de eventuele afspraken in jouw sector? Neem dan contact op met jouw dossierbeheerder.