Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Koopkrachtpremie: belangrijke boodschap

De laatste weken werden er in tal van paritaire comité’s sectorale akkoorden gesloten voor de periode 2023 – 2024. In veel van deze akkoorden werd er overeengekomen dat er, onder bepaalde voorwaarden, een koopkrachtpremie moet worden toegekend aan de werknemers en dit onder de vorm van consumptiecheques.

Naar aanleiding hiervan heeft jouw dossierbeheerder jou ondertussen misschien al een mail verstuurd met de vraag of deze premie al dan niet berekend mag worden. Dit zal uiteraard enkel het geval zijn wanneer er voor jouw sector reeds een definitief akkoord is.

Via deze weg willen wij het belang benadrukken om deze mail grondig te bekijken en het bijhorende invulformulier correct ingevuld terug te bezorgen aan jouw dossierbeheerder. Koopkrachtpremies kunnen immers slechts t.e.m. 31/12/2023 worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques. Indien na deze datum toch nog zou blijken dat je een koopkrachtpremie had moeten toekennen en dit niet gedaan hebt, dan zal deze koopkrachtpremie geboekt moeten worden onder de vorm van een bruto premie. De kost hiervan zal uiteraard veel duurder uitvallen dan de kost van consumptiecheques.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.