Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Jaarlijks opleidingsplan en Federal Learning Account

Eén van de doelstellingen uit de zogenaamde arbeidsdeal was om levenslang leren te promoten. Hierbij werd er enerzijds een individueel opleidingsrecht voor iedere werknemer ingevoerd en anderzijds een verplichting voor ondernemingen met minstens 20 werknemers om een opleidingsplan op te stellen. Daarnaast werd er ook nog een bijkomende verplichting ingevoerd om opleidingen te registreren in het Federal Learning Account. Via dit artikel willen wij dan ook graag het opleidingsplan opnieuw even onder de aandacht brengen en jou ook informeren over het nieuwe Federal Learning Account, dat binnenkort ook effectief van kracht zal worden.

Jaarlijks opleidingsplan

Het opleidingsplan moet jaarlijks uiterlijk tegen 31/03 worden opgesteld. Indien je dit voor 2024 nog niet in orde hebt gebracht, dan ga je hier dus best spoedig mee aan de slag.

Dit plan moet een minimumduurtijd van één jaar hebben, kan zowel in papieren als in elektronische vorm worden opgemaakt en moet minstens het volgende bevatten:

  • Een lijst van alle aangeboden formele en informele opleidingen.
  • De wijze waarop het opleidingsplan bijdraagt aan het individueel opleidingsrecht van de werknemers.
  • Voor welke doelgroepen de opleidingen bestemd zijn, met een bijzondere aandacht voor enkele risicogroepen (bv. werknemers van minstens 50 jaar oud, werknemers met een handicap, knelpuntberoepen…) en de wijze van evaluatie met de werknemers, alsook de genderdimensie.

Aan dit opleidingsplan gaat wel nog een overlegprocedure vooraf. Je moet jouw ontwerp namelijk voorleggen aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging die advies kunnen geven of, bij gebrek daaraan, aan jouw werknemers en dit tegen uiterlijk 15/03.

Het opleidingsplan moet bewaard worden in de onderneming. De werknemers en hun vertegenwoordigers moeten immers op eenvoudige vraag toegang hebben tot het plan.

Federal Learning Account

Deze nieuwe verplichting zou ingaan vanaf 01/04/2024, maar deze digitale toepassing is momenteel nog niet actief. Wij zullen jou hier dan ook verder van op de hoogte blijven houden, maar via deze weg willen wij de belangrijkste krijtlijnen nu toch al even meegeven.

Deze toepassing wordt beheerd door Sigedis en moet de verschillende gemachtigden (waaronder de werknemer en de werkgever) de nodige informatie verschaffen over het opleidingskrediet, de individuele opleidingsrekening (saldo), de gevolgde opleidingen en de sectorale aspecten van opleiding.

Als werkgever heb je de verplichting om de gegevens bij te werken en te registreren en dit uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarin de opleidingen gevolgd werd. Zo moet je bijvoorbeeld de in het desbetreffende kwartaal gevolgde opleidingen registreren en ook de gegevens die anderen registreren of berekenen, nakijken en indien nodig aanpassen. Indien je niet voldoet aan deze verplichtingen, dan kom je op een lijst terecht die door Sigedis aan de inspectiediensten bezorgd zal worden.

Elke werknemer zal toegang hebben tot de Federal Learning Account via www.mycareer.be

De werknemer zal bij de indiensttreding en minstens éénmaal per jaar van Sigedis de nodige informatie ontvangen. Deze gegevens worden verzonden naar de ebox van de werknemer.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.