Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Indexering PC 124 vanaf 1 juli 2023

De lonen van de bouwvakkers (PC 124) wijzigen niet op 1 juli 2023.

Aangezien de formule voor de driemaandelijkse aanpassing van de lonen een negatief resultaat geeft, wordt dit volgens de sectorale afspraken niet toegepast, maar verrekend met de volgende indexering.

Op basis van de huidige inflatievooruitzichten zouden de lonen ook per 1 oktober 2023 ongewijzigd blijven, zodat de eerstvolgende indexering pas op 1 januari 2024 zou plaatsvinden, maar dat valt dus nog af te wachten.

Voor wat de nieuwe studentenlonen binnen PC 124 vanaf 1 juli 2023 betreft, moet er voorlopig nog gewacht worden op de bekrachtiging van het sectoraal ontwerpakkoord.

In de sectorale onderhandelingen binnen PC 124 zijn de sociale partners immers overeengekomen om af te stappen van het huidige studentenbarema en voor alle studenten het loon van cat. I als minimumloon te laten gelden. Uiteraard blijven we dit op de voet opvolgen en zullen we hierover communiceren van zodra er hier zekerheid over is.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.