Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Het vaccinatieverlof – verlenging en uitbreiding

In april 2021 informeerden wij jullie reeds over het vaccinatieverlof. Toen werd aan alle werknemers die zich tijdens de werkuren lieten vaccineren tegen het coronavirus een recht op klein verlet toegekend, om zo de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus te faciliteren.

Deze regelgeving is verlengd t.e.m. 30 juni 2022.  Mogelijks kan dit recht op klein verlet nog verlengd worden t.e.m. 31 december 2022.

Naast een verlenging, is er ook een uitbreiding van het vaccinatieverlof:

– Om de vaccinatiecampagne van minderjarige kinderen mogelijk te maken, wordt er een recht op klein verlet toegekend aan alle werknemers die hun inwonend minderjarig kind begeleiden.  Het gaat hierbij om elk inwonend minderjarig kind, dus bijvoorbeeld ook een adoptie- of pleegkind of een kind dat onder wettelijke voogdij is geplaatst.

Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht slechts door één van hen worden uitgeoefend.

– Het recht op klein verlet geldt ook voor de begeleiding van een meerderjarig persoon met een handicap of onder voogdij, ongeacht of het om het eigen kind van de werknemer gaat dan wel om een persoon waarover hij/zij het wettelijk voogdijschap uitoefent. Slechts één van de ouders of voogden heeft dit recht.

De werknemers mogen afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Het gaat zowel om de tijd die de werknemer spendeert in het vaccinatiecentrum als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen van en naar de vaccinatieplaats.

Voor het overige gelden dezelfde modaliteiten als het klein verlet voor de vaccinatie van werknemers zelf:

– De werknemer dient de werkgever vooraf te verwittigen en dit zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop hij het tijdstip of tijdsslot kent van de vaccinatie.
– De werkgever kan aan de werknemer vragen om een bevestiging voor te leggen van de afspraak in het vaccinatiecentrum en gelden dezelfde privacy waarborgen.

Neem contact op met je dossierbeheerder mocht je nog vragen hebben.