Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Het vaccinatieverlof – herinvoering

De ministerraad heeft onlangs beslist om het recht op vaccinatieverlof te heractiveren. Dit recht was in principe afgelopen op 30/06/2022, maar er werd nu beslist om dit recht opnieuw in te voeren vanaf 01/10/2022 t.e.m. 31/12/2022. Indien nodig, dan kan deze termijn verlengd worden t.e.m. 31/03/2023.

Elke werknemer krijg dus opnieuw het recht om, met behoud van loon, van het werk afwezig te zijn om zich te laten vaccineren en dit gedurende de tijd die hiervoor nodig is. Deze afwezigheid wordt beschouwd als klein verlet.

Dit recht is trouwens ook van toepassing om inwonende minderjarige kinderen te begeleiden naar een vaccinatieplaats om hen te laten vaccineren tegen het coronavirus, alsook voor de begeleiding van een meerderjarig persoon met een handicap of onder voogdij.

Om recht te hebben op loon, moet de werknemer de werkgever op voorhand verwittigen, van zodra hij het tijdstip of tijdslot van de vaccinatie kent. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.