Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Herinvoering relance overuren

Vanaf 01/07/2023 werden de zogenaamde relance overuren opnieuw ingevoerd en dit t.e.m. 30/06/2025. Concreet werd er een bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren ingevoerd vanaf 01/07/2023, de zogenaamde relance overuren, dat onderworpen is aan een gunstig regime. De wetgeving rond deze maatregel is nog niet definitief, maar de verwachting is dat deze binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zal worden.

Deze maatregel houdt in dat elke werknemer in elke sector 120 relance overuren kan presteren in de periode vanaf 01/07/2023 t.e.m. 31/12/2023, alsook in gans het jaar 2024 en tijdens de periode vanaf 01/01/2025 t.e.m. 30/06/2025.

Deze bijkomende vrijwillige overuren komen bovenop het jaarlijks quotum van de “gewone” vrijwillige overuren (120u op jaarbasis). Op jaarbasis moet de som van beide soorten overuren wel beperkt worden tot 220u.

Dezelfde toepassingsmodaliteiten uit het verleden blijven van toepassing. Hieronder vatten wij deze nog even kort samen, namelijk:

  • deze overuren zijn vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing (bruto = netto);
  • er moet geen overurentoeslag worden toegekend;
  • er moet geen inhaalrust worden toegekend;
  • deze overuren moeten niet worden meegerekend voor de bepaling van de interne grens (= het maximum aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd;
  • de “gewone” vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt;
  • de werknemer moet schriftelijk akkoord zijn met het presteren van de relance overuren en dit voor een hernieuwbare periode van 6 maanden.

Voor meer concrete informatie of voor een voorbeeld van overeenkomst kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.