Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Herhaling belangrijke verplichtingen bij telewerk

Wanneer jouw werknemers regelmatig thuis werken, dan is er sprake van structureel telewerk. In dat geval gelden er enkele belangrijke verplichtingen die wij hieronder graag nog even herhalen.

Schriftelijke overeenkomst inzake het structureel telewerk

De werkgever is verplicht om een overeenkomst, met daarin een aantal verplichte vermeldingen omtrent het telewerk, af te sluiten met de werknemer. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst kan je opvragen bij jouw dossierbeheerder.

Kostenforfaits of werkelijk terugbetaalde kosten verantwoorden

De werkgever is verplicht om de kostenforfaits of de werkelijk betaalde netto onkostenvergoedingen te kunnen verantwoorden bij een eventuele controle door de sociale inspectiediensten.  Er is sprake van een kostenforfait wanneer de werkgever iedere maand hetzelfde bedrag als netto onkostenvergoeding toekent.

Om dit kostenforfait te kunnen verantwoorden, is het noodzakelijk dat de werknemer structureel en regelmatig van thuis uit werkt. Hieronder wordt het equivalent van 1 arbeidsdag per week verstaan, zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers (bijgevolg wordt dit voor deeltijdse werknemers dan ook niet pro rata bekeken).

Dit kan op maandbasis op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld 1 kalenderdag / week; 2 halve werkdagen per week, 2u per dag in een 5-dagen week, 1 week per maand,…

Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, dan bestaat het risico dat de netto onkostenvergoedingen als loon zullen worden gekwalificeerd.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.