Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2020

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast.

Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 bedraagt € 0,3542 per kilometer.

Dit nieuwe bedrag is een daling t.o.v. het bedrag dat t.e.m. 30 juni 2020 van toepassing was, namelijk € 0,3653 per kilometer. Dit lagere bedrag is te verklaren door de daling in de diesel- en benzineprijzen.