Wil je meer info over de corona-maatregelen? Meer info

Flitscontroles SIOD bouwsector

Zoals reeds werd aangekondigd in onze nieuwsbrief van januari 2023 zal de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) in de maand april 2023 flitscontroles uitvoeren in de bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal).

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD. Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen trouwens onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De SIOD stelt op hun website verschillende checklists ter beschikking. Deze checklists geven een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.