Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Flitscontroles SIOD 2023

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft bekendgemaakt welke flitscontroles zij in 2023 zullen organiseren.

Hieronder kan je het overzicht van deze geplande controles:

· Februari 2023: transportsector;
· April 2023: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal);
· Juni 2023: horecasector;
· Augustus 2023: schoonmaaksector;
· Oktober 2023: groene sectoren;
· December 2023: vleessector.

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD. Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De SIOD stelt op hun website verschillende checklists ter beschikking. Deze checklists geven een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen.

https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.