Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Flitscontroles bouwsector

Via dit bericht willen wij jou informeren over het feit dat de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) in de maand januari 2024 flitscontroles zal uitvoeren in de bouwsector, incl. elektrotechniek en metaal.

Deze flitscontroles verlopen samen met de ELA campagne, die vooral gericht is op de controle van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Via volgende link kan je meer info terugvinden over deze Europese campagne:

https://www.siod.belgie.be/nl/sociale-fraude/eu4fairconstruction-nl

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD. Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen trouwens onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De SIOD stelt op hun website verschillende checklists ter beschikking. Deze checklists geven een handig overzicht van de documenten en gegevens die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. https://www.siod.belgie.be/nl/checklists

Voor meer concrete informatie kan je zoals steeds bij ons terecht.