Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Fiscale aftrek bedrijfswagens

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het bedrijfswagenpark. Het  betreft hier nog maar een wetsontwerp en deze nieuwe regeling zou pas ingaan vanaf 2026. Aangezien dit onderwerp momenteel echter uitgebreid aan bod komt in de media en dit ook een grote impact zal hebben voor veel werkgevers, willen wij jullie toch al de grote krijtlijnen van dit akkoord meegeven.

Vanaf 2026 zullen nieuwe bedrijfswagens enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn als ze geen CO2 uitstoten.  Die aftrekbaarheid zal 100% bedragen in 2026 en wordt vervolgens geleidelijk aan verminderd om uiteindelijk in 2031 67,5% te bedragen.

Voor bedrijfswagens op fossiele brandstoffen daalt de fiscale aftrek vanaf 2023 geleidelijk aan en zal deze in 2028 uiteindelijk 0 bedragen.

Voor bestaande bedrijfswagens verandert er niets.  Er zal daarentegen wel een overgangsregeling voorzien worden voor bedrijfswagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld.

Er werd ook beslist dat de CO2-bijdrage die de werkgevers betalen, opgetrokken zal worden.  Aan de berekening van het voordeel alle aard, voor de werknemer zelf, zal er daarentegen niets worden gewijzigd.

Daarnaast komt er ook een fiscale stimulans om laadpalen te plaatsen.  Zowel voor wie thuis een laadpaal installeert, alsook voor bedrijven die een laadpunt installeren.
Voor bedrijven zal er wel een voorwaarde zijn, namelijk dat deze laadpunten semi-toegankelijk voor derden moeten zijn.

Tenslotte zal er van het mobiliteitsbudget ook op een eenvoudigere manier gebruik kunnen worden gemaakt.  Dit zou meer mensen ertoe aanzetten om vaker te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven.

Bovenstaande maatregelen dienen in de toekomst nog verder concreet te worden uitgewerkt, daarom is deze informatie momenteel nog onder voorbehoud.  Uiteraard blijven wij dit verder opvolgen.

Bij vragen kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.