Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Fietsvergoeding: algemene verplichting vanaf 1 mei 2023

Werknemers die met de fiets komen werken, hebben momenteel recht op een tussenkomst indien de sector dit voorziet. Vanaf 01/05/2023 zal in principe elke werknemer een fietsvergoeding ontvangen, ook indien dit niet uitdrukkelijk voorzien wordt in de sector waaronder de werknemer valt. In de praktijk zal dit voor veel werknemers weinig veranderen, aangezien veel sectoren momenteel reeds een fietsvergoeding voorzien.

Deze algemene fietsvergoeding wordt voor maximaal 40 km per dag (20 km per enkel traject) toegekend aan de werknemers die regelmatig de fiets gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing. Het bedrag van de fietsvergoeding is momenteel € 0,27 per km en zal automatisch worden aangepast aan het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag.

Met “regelmatig” wordt bijvoorbeeld bedoeld: minstens één keer per week of tijdens de zomerperiode. Het woord “regelmatig” mag echter geen belemmering vormen voor de werknemer om bij wijze van test in dit systeem in te stappen. Ook het gebruik van gemotoriseerde rijwielen of speed pedelecs geeft trouwens recht op een fietsvergoeding, op voorwaarde dat deze elektrisch worden aangedreven.

Als bewijs moet de werknemer een verklaring op eer invullen en ondertekenen waarin hij het aantal met de fiets afgelegde kilometers en het aantal dagen vermeldt. Als werkgever mag je zelf bepalen met welke frequentie je deze verklaring wil ontvangen, alsook hoe je zal controleren of de verklaring overeenstemt met de werkelijkheid.

Deze algemene fietsvergoeding zal extra kosten voor de werkgevers met zich meebrengen. Voor 2023 en 2024 zal de regering daarom in een compensatiemechanisme voorzien, maar dat moet nog verder worden uitgewerkt.

Welke actie moet je als werkgever concreet ondernemen?

Indien jouw werknemer momenteel reeds recht heeft op een sectorale fietsvergoeding, dan verandert er niets, ook al voorziet de cao in een lager bedrag dan € 0,27 per km. Uiteraard heb je als werkgever wel het recht om die fietsvergoeding op te trekken tot € 0,27 per km, maar dat is geen verplichting.

Enkel voor werknemers die regelmatig met de fiets naar het werk komen en momenteel nog geen sectorale fietsvergoeding ontvangen, zal je vanaf 01/05/2023 verplicht een fietsvergoeding van € 0,27 per km moeten toekennen. In dat geval zal je dit dan ook moeten laten weten aan jouw dossierbeheerder.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.