Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Extraatje voor de werknemers

Wil je werknemers een extraatje geven?

Sommige werkgevers kampen sinds het begin van de Coronacrisis met een zeer hoge werkdruk voor hun werknemers.  Met de eindejaarsperiode in aantocht wil je deze werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques.

Hieronder kan je de voorwaarden terugvinden waaronder deze geschenken en geschenkcheques vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegekend. Daarnaast brengen wij in dit artikel ook de consumptiecheque nog eens onder de aandacht.

Geschenken en geschenkcheques

Vrijstelling RSZ-bijdragen

De geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques, toegekend naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar worden niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen indien de geschenken niet meer bedragen dan € 40 per werknemer, plus € 40 per kind ten laste.  Een kind is ten laste van de werknemer indien de werknemer effectief geheel of gedeeltelijk instaat voor het levensonderhoud van het kind.

Voor geschenkcheques gelden bovendien de volgende voorwaarden:

 • ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
 • ze moeten een beperkte looptijd hebben;
 • ze mogen niet in geld worden uitbetaald aan de werknemers.

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Geschenken in natura, in geld of geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar voor de werkgever onder de volgende voorwaarden:

 • hetzelfde voordeel wordt toegekend aan alle personeelsleden;
 • het geschenk wordt gegeven ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, een verjaardag of een in een bepaalde sector gebruikelijk patroonsfeest (bijvoorbeeld Sint-Elooi);
 • het totale bedrag mag niet meer bedragen dan € 40 per jaar, per werknemer, verhoogd met € 40 per kind ten laste.
 • Voor de geschenkcheques gelden daarnaast dezelfde bijkomende voorwaarden als voor de vrijstelling van de RSZ-bijdragen.

Consumptiecheques

In het kader van de Coronacrisis heeft de Federale overheid ter ondersteuning van de horeca-, cultuur en sportsector en de detailhandel de zogenaamde consumptiecheque ingevoerd.

Deze consumptiecheque is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing en kan voor 100% worden afgetrokken als beroepskost indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • de consumptiecheque mag worden niet toegekend ter vervanging van loon, premies of enig ander voordeel;
 • indien je als werkgever deze cheques wil toekennen moet dit worden geregeld in een sectorale cao of in een ondernemings-cao.  Wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, dient dit te worden geregeld in een individuele overeenkomst;
 • elke cheque mag een maximale waarde hebben van 10 euro waarbij de werkgever in totaal maximum 300 euro aan cheques per werknemer kan toekennen;
 • de cheque dient te worden afgeleverd op naam van de werknemer;
 • de consumptiecheque moet uiterlijk 31/12/2020 worden uitgereikt en is geldig t.e.m. 07/06/2021;
 • de cheques kunnen niet worden omgeruild in geld;
 • de cheques dienen te worden geboekt op een loonbrief.

De consumptiecheque toekennen op individuele basis is niet mogelijk.  De cheques dienen bijgevolg aan iedere werknemer binnen de onderneming te worden toegekend of aan een groep van werknemers die zich op basis van objectieve criteria onderscheiden van andere groepen.

Wij helpen je graag verder bij de praktische zaken die het toekennen van een consumptiecheque met zich meebrengt.

Voor meer informatie kan je terecht bij je dossierbeheerder.