Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: beperking vanaf 2024

Tijdens de begrotingsopmaak in het voorjaar van 2023 nam de regering bijkomende besparingsmaatregelen die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ treffen.

Onlangs werd de wetgeving gepubliceerd die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ vanaf 01/01/2024 beperkt, namelijk:

  • het bedrag van de vermindering voor de eerste aanwerving wordt verminderd van € 4.000 per kwartaal naar € 3.100 per kwartaal.
  • de verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving worden afgeschaft.

Hieronder vind je een overzichtstabel van alle verminderingen eerste aanwervingen vanaf 01/01/2024:

Aanwerving Maximumbedrag en toekenningsperiode
Eerste aanwerving € 3.100 voor onbepaalde duur.
Tweede aanwerving € 1.550 gedurende maximum 5 kwartalen.

€ 1.050 gedurende maximum 4 volgende kwartalen.

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen.

Derde aanwerving € 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen.

€ 450 gedurende maximum 4 volgende kwartalen.

 

Voor de verminderingen voor een vierde, vijfde en zesde werknemer wordt er een overgangsregeling voorzien, waarbij alle kortingen die werden opgestart vóór 01/01/2024 blijven lopen voor de volledige duurtijd van de korting.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.