Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Decemberafrekening: bedienden met vermindering arbeidsduur in 2022

In december moet er voor sommige bedienden een afrekening van het vakantiegeld gebeuren. Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt immers berekend op basis van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen in het voorgaande jaar. Het aantal op die manier berekende vakantiedagen moet vervolgens geproratiseerd worden volgens het arbeidsregime waarin de bediende tewerkgesteld is op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt.

Wanneer een bediende zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert in de loop van het jaar, heeft dit dan ook tot gevolg dat er meer vakantiedagen opgebouwd werden dan er opgenomen kunnen worden. Voor het recht op vakantie dat werd opgebouwd in het voorgaande jaar, maar niet kan worden opgenomen in het huidige jaar, moet uiteraard ook vakantiegeld worden betaald. Daarom moet wanneer een bediende in de loop van het jaar zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert, er in december van dat jaar een afrekening van het vakantiegeld gebeuren, ook wel de decemberafrekening genoemd.

In principe wordt er tweemaal een saldo vakantiegeld berekend: in december van het jaar van de arbeidsduurvermindering en eventueel ook, indien nodig, in december van het daaropvolgende jaar.

Het vertrekvakantiegeld is dus verschuldigd in december 2022 voor de niet-opgenomen vakantiedagen en/of –uren in 2022 ingevolge de arbeidsduurvermindering in vergelijking met 2021. Ook in december 2023 zal eventueel nog een saldo vakantiegeld worden berekend.

Een beperking en/of een tijdelijke vermindering van het aantal werkuren volstaan.  Bedienden met deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander thematisch verlof in de loop van 2022, komen eveneens in aanmerking.

Deze decemberafrekening zal door ons automatisch gebeuren.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.