Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Coronapremies in elektronische vorm: bijkomende verplichting

Belangrijk bericht voor de sectoren: PC 109, PC 118, PC 119, PC 127, PC 142.04, PC 201, PC 320, PC 323 en PC 326.

In het kader van de sectorale akkoorden 2021–2022 voorzagen heel wat sectoren in de toekenning van een coronapremie, onder de vorm van consumptiecheques.

In verschillende sectorale cao’s werd er echter niet bepaald in welke vorm de coronapremie kon worden toegekend, namelijk in papieren of elektronische vorm.

Als de vorm niet gepreciseerd werd én de onderneming elektronische consumptiecheques heeft toegekend, dan moet er ofwel een ondernemings-cao ofwel een individuele overeenkomst worden afgesloten met de werknemers.

Het is absoluut aangewezen om, indien je tot 1 van bovenvermelde sectoren behoort, deze te laten ondertekenen.

Indien deze overeenkomst niet wordt afgesloten, dan bestaat de kans dat je bij een eventuele controle alsnog RSZ-bijdragen en belastingen zal moeten betalen op de toegekende coronapremies.

Je kan terecht bij jouw dossierbeheerder voor meer info, alsook voor de overeenkomst zelf.