Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Compensatiepremie RSZ-bijdragen

Beste klant,

Naar aanleiding van de Coronacrisis heeft de Federale overheid beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan bepaalde werkgevers. Hieronder kan je meer informatie terugvinden m.b.t. deze premie.

Voor wie?

Deze premie wordt toegekend aan de werkgevers uit de privésector die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28/10/2020 en 01/11/2020 of die zwaar getroffen zijn door de Coronamaatregelen.

Voor de werkgevers die onder meerdere RSZ-werkgeverscategorieën vallen, wordt het premiebedrag alleen berekend op de bijdragen die betrekking hebben op de categorieën binnen het toepassingsgebied van de maatregelen.

Hoe hoog is de premie?

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het 3e kwartaal 2020.

Het gaat dus om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen.  De persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en de bijzondere bijdragen (bijdragen voor het Fonds voor sluiting van ondernemingen, bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid, de bijzondere bijdrage op flexijobs…), worden niet in aanmerking genomen.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie wordt in twee stappen berekend.

  • Eerst wordt een voorlopige premie toegekend die wordt berekend op basis van de aangifte voor het 1e kwartaal 2020.
  • Als de aangiften voor het 3e kwartaal binnen zijn, wordt de bijdrage voor dat kwartaal berekend en vergeleken met de voorlopige premie.  Wanneer de bijdrage voor het 3e kwartaal lager is dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige premie.  Indien het bedrag hoger is dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil aan de werkgever toegekend.

Ondernemingen die in het 1e kwartaal 2020 nog niet actief waren als werkgever, krijgen geen voorlopige premie, maar wel een definitieve premie op basis van de aangifte van het 3e kwartaal 2020.

Hoe verloopt de toekenning?

De toekenning verloopt in drie stappen.

  • Kom je in aanmerking voor de premie?

In voorbereiding van de betaling van de premie kunnen werkgevers via de onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’ zelf nakijken of ze al dan niet in aanmerking komen voor de premie.

Werkgevers die volgens de online check niet in aanmerking komen voor de premie, maar toch van oordeel zijn dat zij hier aanspraak op kunnen maken, kunnen dit aan de RSZ laten weten via een online formulier.

  • Toekenning van de voorlopige premie

In de loop van november berekent de RSZ de voorlopige premie en boekt die op de RSZ – rekening van de werkgever. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het 3e kwartaal 2020 en van eerdere kwartalen, af te lossen.

  • Toekenning van de definitieve premie

Als het bedrag van de aangegeven bijdrage in het 3e kwartaal hoger is dan het bedrag van de bijdragen in het 1e kwartaal, dan wordt het verschil eind januari 2021 op de RSZ – rekening van de werkgever geboekt.

Wat moet je als werkgever concreet doen?

Als werkgever moet je in principe zelf niets doen en zal alles automatisch verlopen.

De informatie die je van de RSZ ontvangt, via jouw E-box, dien je niet aan ons te bezorgen; wij ontvangen deze informatie immers ook van de RSZ.

Aangezien het 3e kwartaal reeds werd afgesloten, zullen wij eventuele tegoeden verrekenen op volgende betalingen aan de RSZ.  Dit zal duidelijk worden vermeld op onze facturen.

Indien je hierbij vragen zou hebben, dan kan je uiteraard steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder.

Met vriendelijke groet

Jouw Accuria-team