Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Bijkomende voorwaarde vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid, volcontinu arbeid en nachtarbeid

Vanaf 1 april 2024 wordt er een bijkomende voorwaarde in het leven geroepen wanneer een onderneming gebruik wenst te maken van de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, volcontinu arbeid en nachtarbeid. In dit artikel willen wij jou hier graag over informeren.

Om gebruik te kunnen maken van deze gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing moet er ofwel een ploegenpremie worden toegekend ten belope van minstens 2% van het bruto-uurloon (in het kader van ploegenarbeid of volcontinu arbeid) of een nachtpremie van minstens 12% van het bruto-uurloon (in het kader van nachtarbeid).

Met ingang van 1 april 2024 wordt er bijkomend vereist dat indien een onderneming (verder) gebruikt wenst te maken van de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, volcontinu arbeid en nachtarbeid, de toekenningsmodaliteiten van de premie verplicht moet worden opgenomen in een cao, in het arbeidsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst.

Voor de bouwsector (PC 124) bijvoorbeeld is er een sectorale cao m.b.t. de premie voor ploegenarbeid en nachtarbeid, waardoor er automatisch voldaan is aan deze nieuwe verplichting.

Voor de volledigheid willen wij ook nog even meegeven dat deze bijkomende voorwaarde niet wordt opgelegd in het kader van de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid werken in onroerende staat.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.