Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Bijdrage aan het “Terug Naar Werk”-fonds bij medische overmacht

Vanaf 1 april 2024 moet een werkgever, die eenzijdig de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht, niet langer een outplacementaanbod aanbieden aan de betrokken werknemer.  In de plaats daarvan werden er een aantal nieuwe verplichtingen in het leven geroepen voor werkgevers die vanaf 1 april 2024 eenzijdig de arbeidsovereenkomst van hun werknemer verbreken wegens overmacht omwille van medische redenen. In dit artikel willen wij jou hier graag over informeren.

Enerzijds zal de werkgever een bijdrage ten belope van 1.800 euro moeten overmaken aan het “Terug Naar Werk”-fonds. Anderzijds zal de werkgever, elektronisch of aan de hand van een modelformulier dat beschikbaar zal worden gesteld op de website van het RIZIV, een aantal werkgever-en werknemersgegevens moeten overmaken aan het RIZIV en dit binnen de 45 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Van zodra het RIZIV de nodige informatie heeft ontvangen, zullen zij een betaalverzoek overmaken aan de werkgever zodat de werkgever de bijdrage kan overmaken aan het “Terug Naar Werk”-fonds. De elektronische applicatie en het modelformulier zijn momenteel nog niet beschikbaar.

Volledigheidshalve geven we nog mee dat deze verplichtingen enkel gelden bij een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische redenen door de werkgever. Wanneer de beëindiging werd vastgesteld in wederzijds akkoord door beide partijen of eenzijdig wordt ingeroepen door de werknemer, wordt de werkgever vrijgesteld van deze verplichtingen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.