Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Betaling bijdrage sectoraal aanvullend pensioen bouwbedienden

In het kader van de harmonisatie tussen het statuut van arbeiders en bedienden in de bouwsector werd er voor bouwbedienden, die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, vanaf 1 januari 2023 een sectoraal aanvullend pensioen in het leven geroepen.

Via deze weg willen wij jullie nog even laten weten dat deze nieuwe bijdrage voor het eerst effectief geïnd werd in het eerste kwartaal van 2024. Deze inningen zijn pas vanaf 2024 gestart, aangezien in 2023 op sectoraal niveau eerst nog alles in orde gebracht moest worden voor de uitsluiting van de ondernemingen die hun bedienden al een aanvullend pensioen aanboden dat minstens gelijkwaardig was aan het sectoraal aanvullend pensioen.

Deze bijdrage is vastgesteld op 1,35% op de brutolonen van de betrokken bedienden aan 100%. Om de financiering voor 2023 in te halen, wordt in 2024 uitzonderlijk een dubbele bijdrage geïnd van 2,70% berekend op de lonen aan 100%.

Alle betrokken bouwondernemingen die geen uitsluiting hebben aangevraagd én bekomen, moeten dus vanaf 2024 een aanvullende sociale bijdrage betalen.

Deze bijdrage wordt door Accuria vanaf 01/01/2024 automatisch gefactureerd, indien deze aan de orde is, en zit dan ook mee vervat in de maandelijkse factuur die je van ons ontvangt.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.