Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Beroepsmatige verplaatsingen met eigen wagen: wijzigingen

De kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen met de eigen wagen wordt in principe jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. In onze nieuwsbrief van de maand augustus 2022 hadden wij al laten weten dat de forfaitaire kilometervergoeding op enkele vlakken zou wijzigen, n.a.v. de stijgende brandstofprijzen. Ondertussen werden deze wijzigingen ingevoerd en hieronder kan je een overzicht van deze aanpassingen terugvinden.

Aangepast indexeringsmechanisme

Vanaf 01/10/2022 wordt het bedrag van de kilometervergoeding elk kwartaal geïndexeerd en niet langer 1 keer per jaar op 1 juli.

Bijgevolg bedraagt de kilometervergoeding vanaf 01/10/2022 € 0,4201 per kilometer.

Aangezien deze verhoging pas recent in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd en het hier over een maximum bedrag gaat, zullen wij deze verhoging niet automatisch met terugwerkende kracht toepassen voor de maanden oktober en november 2022. Voor de loonverwerking van de maand december 2022 zullen wij wel het actuele bedrag van € 0,4201 per kilometer hanteren.

Retro – actieve verhoging kilometervergoeding

Er wordt in een retroactieve verhoging voorzien van de maximumgrens tot € 0,4020 per kilometer voor de periode vanaf 01/03/2022 t.e.m. 30/06/2022.

Aangezien deze retro-verhoging pas recent in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd en het over een maximum bedrag gaat, zullen wij deze retroactieve verhoging niet toepassen.

Overzicht bedragen forfaitaire kilometervergoedingen in 2022

Concreet betekent dit dat in 2022 de volgende maximumgrenzen van toepassing waren:

– Vanaf 01/01/2022 t.e.m. 28/02/2022: € 0,3707 per km
– Vanaf 01/03/2022 t.e.m. 30/06/2022: € 0,4020 per km
– Vanaf 01/07/2022 t.e.m. 30/09/2022: € 0,4170 per km
– Vanaf 01/10/2022 t.e.m. 31/12/2022: € 0,4201 per km

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.