Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Beroepsmatige verplaatsingen met eigen wagen

De kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen met de eigen wagen wordt in principe jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt deze kilometervergoeding 0,4170 euro per kilometer. Dit is hoger dan het vorige bedrag, dat 0,3707 euro per kilometer bedroeg.

Deze vergoeding moet worden toegekend aan werknemers die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen wagen.

____________________________________________________________________

Wat deze vergoeding betreft, zijn er ook nog enkele andere wijzigingen op komst, maar deze zijn voorlopig nog onder voorbehoud:

· Het is de bedoeling dat er een eenmalige retroactieve verhoging van de kilometervergoeding wordt ingevoegd voor de periode vanaf 01/03/2022 t.e.m. 30/06/2022, ter compensatie van de sterk gestegen brandstofprijzen. Hiervoor circuleert het bedrag van € 0,402 / km.

· De indexatie van deze vergoeding zou in de toekomst sneller verlopen. Dus niet langer jaarlijks op 1 juli, maar per kwartaal.  Op die manier kan er sneller worden ingespeeld op schommelingen in de brandstofprijzen.

· De regering wil werkgevers aanmoedigen om hun werknemers de maximale kilometervergoeding uit te betalen.  De extra kost die dit met zich zou meebrengen zou fiscaal gecompenseerd worden met een belastingkrediet.

Al deze wijzigingen zijn echter nog onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.  We volgen dit verder op en communiceren hierover  wanneer deze effectief worden ingevoerd.

Voor meer info kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.