03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Berekening vakantiegeld bedienden

Het dubbel vakantiegeld voor bedienden wordt berekend in de maand juni. Wenst u het vakantiegeld op een ander tijdstip dan in juni te laten berekenen, dan dient u ons dit schriftelijk te melden.

Wij verzoeken u ons de vakantieattesten van alle vorige werkgevers te bezorgen voor de bedienden, die in dienst zijn gekomen in de loop van 2019 en 2020 (indien dit nog niet gebeurd is). Voor deze bedienden zal deze berekening van het vakantiegeld niet altijd in juni gebeuren omwille van een verrekening van het vakantieattest van de vorige werkgever(s). Deze verrekening mag volgens de wet maar gebeuren bij de opname van het hoofdverlof (10 dagen) of volledige opname van het verlof (indien minder dan 10 dagen recht). Wij zullen deze attesten dan ook verrekenen in de maand dat dit verlof opgenomen wordt. Door deze verrekening kan het maandloon verminderen, gezien het dubbel vakantiegeld en de vergoeding van de vakantiedagen voor deze bedienden reeds uitbetaald werden door de vorige werkgever(s) en deze nu in mindering mogen gebracht worden. Het is aangewezen uw medewerkers hiervan in te lichten.

Indien u wenst dat het vakantieattest van de vorige werkgever(s) toch verrekend wordt in de maand juni 2020, zonder dat het hoofdverlof dan opgenomen wordt, verzoeken wij u ons dit schriftelijk te laten weten.

In deze coronatijden wensen wij er graag de aandacht op te vestigen dat een werknemer niet eenzijdig reeds goedgekeurde vakantiedagen kan schrappen of verplaatsen. Ook de werkgever kan dit trouwens niet. Het verplaatsen of annuleren moet steeds in overleg gebeuren.

 

Accuria vzw
29/05/2020