Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Berekening vakantiegeld bedienden

In de maand juni wordt het dubbel vakantiegeld voor bedienden berekend.  Wens jij het vakantiegeld op een ander tijdstip dan in juni te laten berekenen?  Dan kan je ons dit steeds laten weten.

Wij verzoeken je om ons de vakantie-attesten van alle vorige werkgevers te bezorgen voor de bedienden, die in de loop van 2020 en 2021 in dienst zijn gekomen (indien dit nog niet gebeurd is).

Voor deze bedienden zal de berekening van het vakantiegeld niet altijd in juni gebeuren omwille van een verrekening van het vakantieattest van de vorige werkgever(s).
Deze verrekening mag volgens de wet maar gebeuren bij de opname van het hoofdverlof (10 dagen) of bij volledige opname van het verlof (indien minder dan 10 dagen recht).  Wij zullen deze attesten dan ook verrekenen in de maand dat dit verlof opgenomen wordt.

Door deze verrekening kan het maandloon verminderen, gezien het dubbel vakantiegeld en de vergoeding van de vakantiedagen voor deze bedienden reeds uitbetaald werden door de vorige werkgever(s) en deze nu in mindering mogen worden gebracht.
Het is aangewezen jouw betrokken medewerkers hiervan in te lichten.

Indien je wenst dat het vakantieattest van de vorige werkgever(s) toch verrekend wordt in de maand juni 2021, zonder dat het hoofdverlof dan opgenomen wordt, verzoeken wij je om dit te melden aan jouw dossierbeheerder.

Contacteer je dossierbeheerder als je hierover nog vragen hebt.