Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Beperking recht op uitkeringen bij tijdskrediet en thematische verloven

Vanaf 01/02/2023 wordt het recht op uitkeringen voor tijdskrediet en thematische verloven beperkt. Deze maatregelen hebben betrekking op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 01/02/2023.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • Verlaging van de leeftijdsgrens van het kind voor het voltijds tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’.
  • Verlaging van de maximumperiode van uitkeringen voor tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’.
  • Wijziging van de anciënniteitsvoorwaarde tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ vanaf 01/06/2023.
  • Wijziging tewerkstellingsvoorwaarde tijdskrediet.
  • Afschaffing van de supplementen voor 50-plussers bij thematische verloven.

Hieronder kan je meer informatie terugvinden over deze verschillende wijzigingen.

Verlaging van de leeftijdsgrens van het kind voor het voltijds tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’

Voor het recht op uitkeringen bij een voltijds tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ wordt de leeftijdsvoorwaarde van het kind van 8 jaar naar 5 jaar verlaagd. De werknemer kan dit verlof dus nog steeds krijgen zolang het kind geen 8 jaar is, maar hij zal enkel recht hebben op uitkeringen op voorwaarde dat het kind nog geen 5 jaar is.

De leeftijd van 8 jaar blijft wel behouden voor halftijds of 1/5e tijdskrediet, zowel voor het recht op verlof zelf als voor het recht op uitkeringen.

Verlaging van de maximumperiode van uitkeringen voor tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’

Het recht op uitkeringen wordt verlaagd van 51 maanden naar 48 maanden voor het tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ en dit voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5e tijdskrediet). De werknemer kan dus nog steeds 51 maanden verlof krijgen voor dit motief, maar hij zal slechts voor 48 maanden recht hebben op uitkeringen.

De maximumperiode voor het recht op uitkeringen blijft 51 maanden voor de andere zorgmotieven en 36 maanden voor het tijdskrediet met motief ‘opleiding’.

Wijziging van de anciënniteitsvoorwaarde tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ vanaf 01/06/2023

De anciënniteitsvoorwaarde om uitkeringen te kunnen krijgen in het kader van een tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ wordt verhoogd van 24 maanden naar 36 maanden en dit voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5e tijdskrediet).

De werknemer kan dit verlof dus nog steeds opnemen vanaf 24 maanden anciënniteit, maar hij zal pas recht hebben op uitkeringen vanaf 36 maanden anciënniteit.

In tegenstelling tot de andere wijzigingen, treedt deze wijziging pas in werking vanaf 01/06/2023.

Wijziging tewerkstellingsvoorwaarde tijdskrediet

Voltijds tijdskrediet

De werknemer die uitkeringen wil krijgen in het kader van voltijds tijdskrediet moet ofwel tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds zijn tewerkgesteld ofwel tijdens de 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving deeltijds zijn tewerkgesteld.

De werknemer kan dit verlof nog steeds opnemen ongeacht zijn tewerkstelling, maar hij zal pas recht hebben op uitkeringen als hij 12 of 24 maanden is tewerkgesteld naargelang zijn arbeidsregeling.

Halftijds tijdskrediet

De werknemer die uitkeringen wil krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet moet tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds zijn tewerkgesteld. De werknemer die minstens 3/4e is tewerkgesteld, kan verlof krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet, maar dan wel zonder uitkeringen omdat hij niet voldoet aan de voorwaarde van voltijdse tewerkstelling.

1/5e tijdskrediet en tijdskrediet landingsbaan.

De tewerkstellingsvoorwaarde voor het 1/5e tijdskrediet en voor de landingsbanen blijft ongewijzigd.

Afschaffing van de supplementen voor 50-plussers bij thematische verloven

Het verhoogde bedrag dat werd toegekend aan 50-plussers die hun loopbaan halftijds, met 1/5e of met 1/10e verminderden in het kader van een thematisch verlof, wordt afgeschaft. Bijgevolg zullen zij vanaf 01/02/2023 recht hebben op de gewone uitkeringen.

 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.