Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Basisbarema van toepassing van 1 oktober 2020 TOT 31 december 2020

DE LONEN VAN DE BOUWVAKKERS STIJGEN OP 1 OKTOBER 2020

BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 OKTOBER TOT 31 DECEMBER 2020

Categorie I Categorie I A Categorie II Categorie II A Categorie III Categorie IV
Index

+ 0,018

+ 0,019

+ 0,019

+ 0,021

+ 0,021

+

+ 0,022

 

14,740

15,472

15,713

16,498

16,711

17,738

WIJZIGING CATEGORIEËN SINDS 01/06/2007

Oude benaming   Oude benaming
I Ongeschoolde II A 1ste geoefende
I A 1ste ongeschoolde III Geschoolde 1ste graad
II Geoefende IV Geschoolde 2de graad

LOONBIJSLAGEN VAN TOEPASSING VAN 1 OKTOBER 2020 TOT 31 DECEMBER 2020 

Categorieën Basisuurloon Toeslag Totaal
Meestergast

 € 17,738  (categorie IV)

+ € 3,548

 € 21,286

Ploegbaas A

 € 16,711  (categorie III)

+ € 1,671

 € 18,382

Ploegbaas B

 € 17,738  (categorie IV)

+ € 1,774

 € 19,512

TOESLAG PETROCHEMIE 

Bedrag vanaf 01/10/2020: 0,636 € / uur (d.i. een stijging van 0,001 € t.o.v. vorig kwartaal)

 

VERGOEDING KOST EN HUISVESTING VAN 1 OKTOBER 2020 TOT 31 DECEMBER 2020 

Huisvesting = 13,38 €                    Kost = 27,97 €                                       Totaal kost + huisvesting = 41,35 

Deze vergoedingen zijn gestegen t.o.v. het voorgaande kwartaal.
Enkel de vergoeding voor de kost is gelijk gebleven.

 

STUDENTENARBEID VANAF 01/07/2020

9,607 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt.

10,473 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

 

Toepassingsmodaliteiten i.v.m. de uitbetaling van de lonen:

  • de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
  • wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.
  • zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen.

 

BAREMA ARBEIDERS ONDERWORPEN AAN DEELTIJDSE LEERPLICHT GELDIG VANAF 1 OKTOBER 2020

15 jaar

7,960

17 jaar

 € 12,382

15 jaar en 6 maanden

 € 8,697

17 jaar en 6 maanden

 € 13,856

16 jaar

 € 9,434

18 jaar

 €14,740

16 jaar en 6 maanden

 € 10,908