Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Arbeidsdeal

Op 10/11/2022 werd de langverwachte “Arbeidsdeal” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  Met deze wet wil de regering tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van minstens 80% realiseren.  Om die doelstelling te behalen, werden er maatregelen genomen om enerzijds meer mensen aan het werk te krijgen en anderzijds de work-life balance te verbeteren.  Een gedeelte van deze maatregelen is ingegaan op 20/11/2022; een ander gedeelte zal ingaan vanaf 2023.

De maatregelen zijn zeer divers en situeren zich op verschillende terreinen. Hieronder kunnen jullie een beknopt overzicht terugvinden van de belangrijkste maatregelen.

In de komende periode zullen we over elk van deze maatregelen nog uitgebreid communiceren.  Daarnaast zijn wij momenteel ook volop bezig met het opstellen en aanpassen van de nodige modeldocumenten.

Arbeidsflexibiliteit

 · Het optrekken van de bekendmakingstermijn van deeltijdse variabele uurroosters.

· De invoering van de mogelijkheid tot overstappen naar een voltijdse 4-dagenweek.

· De invoering van de mogelijkheid om te werken volgens een wisselend weekregime.

· Het mogelijk maken van nachtarbeid bij bedrijven actief in de e-commerce.

Activerend ontslagrecht

 · De invoering van zogenaamde transitietrajecten waarbinnen een werknemer tijdens zijn opzeggingstermijn tewerkgesteld kan worden bij een andere werkgever, met het oog op een definitieve aanwerving daar.

· Het bevorderen van de inzetbaarheid van werknemers door bij een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken zogenaamde inzetbaarheid bevorderende maatregelen in te voeren, bovenop de 4 weken outplacement.

Levenslang leren

· Het opstellen van een jaarlijks opleidingsplan.  Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen, moeten voortaan 1 keer per jaar een opleidingsplan voor hun werknemers opstellen, met bijzondere aandacht voor de knelpuntberoepen, werknemers met een handicap, oudere werknemers en de genderdimensie.

· De invoering van het zogeheten individueel opleidingsrecht voor elke werknemer.

Het recht op deconnectie

· Het recht op deconnectie wordt verzekerd voor de werknemers in ondernemingen waar minstens 20 werknemers worden tewerkgesteld.  De modaliteiten hiervoor moeten worden opgenomen in een ondernemings-cao of in het arbeidsreglement.


Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.