Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Arbeidsdeal : Optrekking termijn bekendmaking variabele deeltijdse uurroosters

Op 10/11/2022 werd de langverwachte “Arbeidsdeal” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met deze wet wil de regering tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van minstens 80% realiseren.

Eén van de maatregelen uit deze arbeidsdeal is de optrekking van de termijn om deeltijdse variabele uurroosters bekend te maken.  Deze maatregel is in werking getreden vanaf 20/11/2022. Hieronder kan je de belangrijkste info over deze maatregel terugvinden.

Regeling

Werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen met variabele uurroosters moeten het toepasselijk uurrooster op voorhand meedelen.  In het verleden moest dit minstens 5 werkdagen op voorhand gebeuren, waarbij een sectorale cao deze termijn kon verminderen tot minstens 1 werkdag. Deze minimale termijnen worden nu opgetrokken tot respectievelijk 7 en 3 werkdagen.

De nieuwe bepalingen treden in werking op 20/11/2022, maar ondernemingen en sectoren krijgen een overgangsperiode om hun sectorale cao’s en arbeidsreglementen aan te passen.  Bovendien gelden er voor een aantal sectoren ook afwijkende regels.

Gevolgen op sectoraal niveau en uitzonderingen

Sectoren die op dit moment in een sectorale cao een bekendmakingstermijn van minder dan 3 werkdagen hebben vastgelegd, zullen deze termijn moeten optrekken naar minstens 3 werkdagen.  Zij krijgen hiervoor de tijd t.e.m. uiterlijk 31/12/2022.  Indien er tegen deze datum geen nieuwe cao werd afgesloten, dan zal de oude cao niet meer van toepassing zijn en bedraagt de minimale bekendmakingstermijn 7 werkdagen.

Indien er in PC 302 (Horeca) en PC 110 (Textiel) vóór 01/01/2023 geen nieuwe sectorale cao’s worden afgesloten, dan wordt de termijn voor werknemers uit deze sectoren 3 werkdagen vanaf 01/01/2023.

In volgende paritaire comités, waar er een minimumtermijn van minder dan 3 werkdagen geldt, blijven de sectorale bepalingen ook na 31/12/2022 van toepassing en dit zolang de sectoraal overeengekomen cao’s geldig blijven.

· PC 145 (tuinbouwbedrijf)

· PC 121 (schoonmaak): in geval van onvoorziene noodzakelijkheid na instemming van de werknemer

· PC 200 (aanvullend PC voor de bedienden): voor wat betreft de bedienden die tewerkgesteld zijn aan activiteiten in autorijscholen

Indien er in bovenstaande sectoren na afloop van de duurtijd van de sectorale cao geen nieuwe cao gesloten wordt, dan zal de minimale bekendmakingstermijn van 7 werkdagen ook voor deze sectoren van toepassing zijn.

Gevolgen voor de werkgever

Of je als werkgever al dan niet actie zal moeten ondernemen zal enerzijds afhankelijk zijn van de evoluties binnen jouw sector en anderzijds van de bekendmakingstermijn die momenteel in jouw arbeidsreglement is opgenomen.

In de meeste arbeidsreglementen werd er een bekendmakingstermijn van 5 werkdagen opgenomen.  Deze zal dan ook aangepast moeten worden naar 7 werkdagen.  Hiervoor moet de gebruikelijke procedure om het arbeidsreglement aan te passen gevolgd worden.

Werkgevers krijgen 9 maanden de tijd om hun arbeidsreglement aan te passen.  Zolang het arbeidsreglement niet werd aangepast, blijven de oude regels van toepassing en dit dus uiterlijk tot 20/08/2023.

Voor meer concrete informatie of voor een bijlage om jouw arbeidsreglement aan te passen, kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.