Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Embuild Sint-Niklaas: Code 95: Update wegcode en ongevalsaangifte – Cat. 2

Sinds 10 september 2009 moeten beroepschauffeurs naast hun rijbewijs C/CE ook een attest van vakbekwaamheid kunnen voorleggen. Daarbij geldt een vijfjaarlijkse nascholing van 35 uren (elke 5 jaar moet het rijbewijs hernieuwd worden). Voor de bouwsector zijn er echter wel twee belangrijke uitzonderingen voorzien (waarvoor deze vakbekwaamheid dus niet verplicht is):

  • voor bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van 45 km/u
  • voor bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

De wegcode staat niet stil. Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. Wat mag en wat mag niet op de openbare weg? In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de reeds bestaande kennis wordt grondig opgefrist. Zo vermijd je overtredingen en verhoog je je eigen- en de verkeersveiligheid.

Erkend voor 7 punten nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE.  

  • verkeersregels: voorrang
  • snelheid: beperkingen, zones
  • plaats op de openbare weg
  • 50 oefenvragen
  • klassikale verbetering vragen
  • houding bij een ongeval
  • aanrijdingsformulier theorie + zelf invullen formulier