Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Aanvullend sectoraal pensioen bouwbedienden

In het kader van de harmonisatie tussen het statuut van arbeiders en bedienden moeten de verschillen tussen beide statuten weggewerkt worden tegen 1 januari 2030, waardoor er ook voor bedienden, die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, vanaf 1 januari 2023 een sectoraal aanvullend pensioen in het leven werd geroepen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij jou graag naar onze algemene mailing d.d. 29/03/2023 en eventueel ook naar de persoonlijke mail die je nadien van jouw dossierbeheerder ontvangen hebt (afhankelijk van de situatie binnen jouw onderneming).

Wanneer er op ondernemingsniveau reeds een aanvullend pensioen voor alle bedienden is dat gelijkwaardig is aan dat van de arbeiders, dan kan je buiten het toepassingsgebied van het sectoraal plan vallen. Daarvoor moet je wel vóór 1 juni 2023 een aangetekend schrijven overmaken aan Constructiv met enerzijds een actuarieel attest en anderzijds een verklaring van de werkgever. De modeldocumenten kunnen worden geraadpleegd op de website van Pensio B en het attest kan je opvragen bij jouw verzekeraar. Indien dit nog niet gebeurd zou zijn, dan zal je alsnog dringend actie moeten ondernemen!

Indien er op ondernemingsniveau reeds een aanvullend pensioen is, maar niet voor alle bedienden of het plan is niet gelijkwaardig aan dat van de arbeiders, dan moet je contact opnemen met jouw verzekeraar zodat het huidig plan kan worden aangepast en je buiten het toepassingsgebied van het sectoraal plan kan vallen. Daarvoor moet je ook vóór 1 juni 2023 een aangetekend schrijven overmaken aan Constructiv met enerzijds een actuarieel attest en anderzijds een verklaring van de werkgever. Indien dit nog niet gebeurd zou zijn, dan zal je alsnog dringend actie moeten ondernemen!

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.