Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Basisopleiding Sociale Wetgeving – deel 3

Krijg je regelmatig vragen van werknemers over sociaal-juridische wetgeving? Ben je nieuw op de personeelsdienst of heb je regelmatig contact met een sociaal secretariaat? Dan is het zeer belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de basisprincipes van de sociale wetgeving in België.

Op 4 halve dagen  ( zie inhoud van de modules in de link onderaan) laten wij jou  in kleine groep ( inschrijving beperkt tot 15 deelnemers) kennis maken met de sociaal-juridische reglementering, van aanwerving tot ontslag.

Na deze opleiding:

  • Heb je een klare kijk op de sociaaljuridische basisprincipes
  • Kan je vlotter antwoorden op dagelijkse vragen over de sociale wetgeving van je medewerkers en
  • Kan je de wetgeving toepassen op de arbeidsovereenkomsten  van je medewerkers ( van opstellen van een arbeidsovereenkomst tot ontslag)

Module 3 – De vaakst voorkomende schorsingen van de arbeidsovereenkomst

  • Ziekte en ongeval in de privé: de rechten en plichten van de medewerker en de werkgever, gewaarborgd loon en medische controle
  • Arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk: in welke gevallen, de verplichtingen van de werkgever, gewaarborgd loon
  • Bevallingsverlof: de verplichtingen van de werkgever, de formaliteiten die de medewerker moet vervullen ten opzichte van de werkgever, afwezigheden voor prenatale onderzoeken, borstvoedingspauzes en profylactisch verlof
  • Jaarlijkse vakantie: het verschil tussen vakantiejaar en vakantiedienstjaar, de duur van de vakantie, de modaliteiten voor de toekenning en uitbetaling van vakantiedagen, vastlegging van de wettelijke vakantiedagen in België, systeem van ‘Europese vakantie’, ‘jeugdvakantie’ en ‘seniorvakantie’
  • Andere afwezigheden: regels van ‘klein verlet’ of ‘dwingende redenen’ en voorwaarden voor het behoud van het loon
  • Feestdagen: de wettelijke feestdagen en de bezoldiging ervan, feestdagen voor deeltijdse medewerkers

Kostprijs?

1000€ voor de 4 sessies ( inclusief broodjeslunch)

300€ per sessie

Lesgever

Katty Kerkhofs  (juriste Accuria)

Wanneer?

Donderdag 17/10/2024  9-13u

Donderdag 24/10/2024  9-13u

Donderdag   7/11/2024  9-13u

Donderdag  19/11/2024  9-13u

Waar?

Accuria, Tramstraat 59 9052 Zwijnaarde

Schrijf je in voor Basisopleiding Sociale Wetgeving – deel 3

  • -