Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Nieuwe doelgroepvermindering oktober 2023

Vanaf 01/10/2023 wordt er een nieuwe doelgroepvermindering ingevoerd voor werknemers zonder recente, duurzame werkervaring. In dit artikel willen wij jou graag informeren over deze nieuwe RSZ-vermindering.

De doelgroepvermindering bedraagt € 1.000 per kwartaal voor een voltijdse werknemer en wordt toegekend voor het kwartaal van indiensttreding en de 3 daaropvolgende kwartalen.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de belangrijkste voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen om recht te hebben op deze doelgroepvermindering:

· De werknemer is minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar op de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer in dienst treedt
· De werknemer was vóór indiensttreding minstens 2 jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB. Bepaalde periodes worden gelijkgesteld aan een periode als werkzoekende, zoals periodes van arbeidsongeschiktheid, korte tewerkstellingen van maximaal 3 maanden en hechtenis.
· De werknemer werkt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.
· Het refertekwartaalloon moet lager zijn dan € 10.000. Dit refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de doelgroepvermindering in bepaalde kwartalen wel wordt toegekend en in andere kwartalen niet.

De VDAB gaat de voorwaarden na en via ECARO wordt er desgevallend een attest afgeleverd. Op basis hiervan zullen wij deze vermindering automatisch toepassen (wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan). Bijgevolg moet je als werkgever zelf geen actie ondernemen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.