Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Webinar via Embuild: Grondverzet / uitgegraven bodem

Iedereen die grondwerken wenst uit te voeren (zowel particulieren, bedrijven als overheden), dient rekening te houden met de wettelijke bepalingen inzake grondverzet. Het hoofdstuk XIII van het Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering) is sinds enige tijd van kracht. Dit hoofdstuk legt vast hoe met uitgegraven bodem moet worden omgegaan, vanaf de plaats van uitgraving over het transport tot en met de eindbestemming van de bodem. Er wordt ook duidelijk uitgelegd aan welke voorwaarden de uitgegraven bodem moet voldoen voor hergebruik. In deze opleiding wordt er ook uitgebreid ingegaan op de diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van de projecten en op de dagelijkse praktijk op de werf. Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Programma

De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel  wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken
  • gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf – principes van de kadastrale werkzones
  • ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie
  • Vlarebo