Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Embuild Zwijnaarde: Wegsignalisatie voor de wegenbouw – uitvoerenden

In het kader van de voorschriften van het SB 250 voor de wegenbouw moet de aannemer een bewijs van opleiding kunnen voorleggen. De aannemer wordt verplicht om aan te tonen dat zijn werknemers (of een verantwoordelijke die altijd op de werf aanwezig is) een opleiding “wegsignalisatie” gekregen heeft.

Deze opleiding richt zich tot de uitvoerenden op de werf.

Wat zegt de wet?
De aannemer dient het bewijs te leveren dat zijn op het terrein ingezet personeel beschikt over de nodige kennis en inzichten over de verkeerswetgeving in het algemeen en de werfsignalisatie in het bijzonder. Dit bewijs kan geleverd worden door middel van bewijs van gegeven opleidingen in het bedrijf of door middel van opleidingsattesten in hoofde van het personeel dat ingezet wordt bij de plaatsing, instandhouding en verwijdering van de werfsignalisatie  op de openbare weg, of minstens in hoofde van de verantwoordelijke van dit personeel dat op het terrein wordt ingezet,  in welk geval  die verantwoordelijke persoon steeds op het terrein aanwezig moet zijn.