Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Embuild Sint-Niklaas: Vakbekwaamheid Code 95: Uitzonderlijk vervoer – Cat. 2

Het KB Wegverkeer van Uitzonderlijke voertuigen van 02/06/2010 zegt het volgende: Niemand mag een uitzonderlijk voertuig in het verkeer brengen op de openbare weg zonder voorafgaande, uitdrukkelijke vergunning van de minister of zijn gemachtigde. De vergunning stelt de specifieke voorschriften vast om de verkeersveiligheid te  verzekeren alsmede om het verkeer van het uitzonderlijk voertuig veilig en vlot te laten verlopen. Zij vermeld haar geldigheidsduur.

Erkend voor 7 punten nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE. Deze opleiding valt onder categorie 2.

Programma

  • wat is uitzonderlijk vervoer?
  • afmetingen en massa
  • voorwaarden en vergunningen
  • begeleidings- en landbouwvoertuigen
  • veiligheids- en bijzondere voorschriften
  • rijverboden