Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Embuild Sint-Niklaas: mentoropleiding voor de bouw

Bedrijfsinterne opleidingen worden steeds belangrijker! De overdracht van kennis door de zaakvoerder of ervaren bouwwerknemers naar nieuwkomers is immers zeer belangrijk. Het doorgeven van deze kennis en ervaring vraagt enige vaardigheid. Om de kennisoverdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het nuttig de ervaren werknemers een mentoropleiding te laten volgen.

In het programma o.a.

  • begrippenkader: leervormen
    • on-the-job training versus off-the-job training
    • informeel versus formeel leren
    • incidenteel versus intentioneel leren
    • individueel leren en teamleren
    • begeleiding en coaching

Het volledige programma lees je hier