Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Basisopleiding sociale wetgeving

Krijg je regelmatig vragen van werknemers over sociaal-juridische wetgeving? Ben je nieuw op de personeelsdienst of heb je regelmatig contact met een sociaal secretariaat? Dan is het zeer belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de basisprincipes van de sociale wetgeving in België.

Op 4 halve dagen laten wij jou in kleine groep (inschrijving beperkt tot 15 deelnemers) kennis maken met de sociaal-juridische reglementering, van aanwerving tot ontslag.

Na deze opleiding:

 • Heb je een klare kijk op de sociaaljuridische basisprincipes
 • Kan je vlotter antwoorden op dagelijkse vragen over de sociale wetgeving van je medewerkers en
 • Kan je de wetgeving toepassen op de arbeidsovereenkomsten van je medewerkers (van opstellen van een arbeidsovereenkomst tot ontslag)

Kostprijs?

1000 € voor 4 sessies (broodjeslunch incl.)

Wanneer?

Donderdag 05/10/2023  9-13u
Donderdag 12/10/2023  9-13u
Donderdag 19/10/2023  9-13u
Donderdag 26/10/2023  9-13u

Waar?

Accuria
Stationsplein 1, 9100 Sint-Niklaas
Zaal Dionysos

Programma

Module 1 – Aanwerving medewerker

 • Welke regels moet je volgen tijdens de pre-contractuele fase?
 • Formaliteiten bij de aanwerving: wat zijn je belangrijkste administratieve verplichtingen als werkgever, wie moet een arbeidsreglement opmaken, taalwetgeving ?
 • Arbeidsovereenkomst: wat zijn de diverse soorten arbeidsovereenkomsten, welke clausules kan je opnemen, wat met tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Module 2 – De arbeidsovereenkomst uitvoeren

 • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen: de verantwoordelijkheid van de werkgever en de aansprakelijkheid van de medewerker
 • Arbeidsduur: de dagelijkse en wekelijkse limieten, deeltijds werk, pauzes, overuren en bijkomende uren, nachtwerk, werken op zon- en feestdagen
 • Bezoldiging: bepalen van het loon, het verschil tussen indexering en loonsverhoging, inhoudingen op het loon, van bruto naar nettoloon,  terugbetaling van de kosten en sociale documenten in verband met het loon

Module 3 – De vaakst voorkomende schorsingen van de arbeidsovereenkomst

 • Ziekte en ongeval in de privé: de rechten en plichten van de medewerker en de werkgever, gewaarborgd loon en medische controle
 • Arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk: in welke gevallen, de verplichtingen van de werkgever, gewaarborgd loon
 • Bevallingsverlof: de verplichtingen van de werkgever, de formaliteiten die de medewerker moet vervullen ten opzichte van de werkgever, afwezigheden voor prenatale onderzoeken, borstvoedingspauzes en profylactisch verlof
 • Jaarlijkse vakantie: het verschil tussen vakantiejaar en vakantiedienstjaar, de duur van de vakantie, de modaliteiten voor de toekenning en uitbetaling van vakantiedagen, vastlegging van de wettelijke vakantiedagen in België, systeem van ‘Europese vakantie’, ‘jeugdvakantie’ en ‘seniorvakantie’
 • Andere afwezigheden: regels van ‘klein verlet’ of ‘dwingende redenen’ en voorwaarden voor het behoud van het loon
 • Feestdagen: de wettelijke feestdagen en de bezoldiging ervan, feestdagen voor deeltijdse medewerkers

Module 4 – De arbeidsovereenkomst beëindigen

 • Beëindiging: de na te leven regels en formele voorwaarden, beëindiging in onderling akkoord, administratieve formaliteiten en in te dienen documenten
 • Opzegging: het verschil tussen een opzegtermijn presteren en een opzeggingsvergoeding betalen, berekening van de opzegtermijn
 • Motivering van het ontslag: het begrip ontslagmotivering en het begrip kennelijk onredelijk ontslag
 • De verschillende types van beëindiging van de arbeidsovereenkomst: contract van bepaalde duur, vervangingscontract, studentencontract, overlijden van de werknemer
 • Arbeidsongeschiktheid of vakantie: een medewerker ontslaan die arbeidsongeschikt of met vakantie is, ontslag van een zieke medewerker
 • Dringende reden en ‘medische overmacht’: voorwaarden en procedure
 • De bescherming tegen ontslag
 • Outplacement: begrip en voorwaarden van outplacement
 • Ontslagvergoeding: berekening en kosten voor de werkgever

Schrijf je in voor Basisopleiding sociale wetgeving

 • -