03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Wat te doen bij terugkeer van een werknemer uit een Corona risicogebied?

De huidige Coronacrisis zorgt ervoor dat niet-essentiële verplaatsingen naar bepaalde landen of regio’s niet altijd toegelaten zijn.  Toch kan u als werkgever niet verbieden dat een werknemer tijdens zijn vakantie een bezoek brengt aan één van deze gebieden.  Wanneer een werknemer dan terug naar België komt, zal hij veelal in quarantaine moeten én een Coronatest moeten ondergaan.  De vraag rijst of u dan als werkgever deze afwezigheid moet betalen en/of de werknemer nog op werkloosheid wegens overmacht corona geplaatst kan worden.

De overheid maakt gebruik van kleurencodes om aan te duiden naar welke landen/regio’s Belgen op dit moment nog mogen reizen:

  • groene zone: reizen naar deze gebieden is toegelaten;
  • oranje zone: reizen is mogelijk mits er een aantal bijkomende voorwaarden worden gerespecteerd;
  • rode zone: reizen is niet toegelaten.

Als een werknemer terugkeert uit het buitenland en in quarantaine moet gaan, kan er gebruik gemaakt worden van werkloosheid wegens overmacht wanneer:

  • de werknemer arbeidsgeschikt is;
  • de werknemer niet kan werken en dus geen loon ontvangt. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld aan het telewerken is, zal hij geen werkloosheidsuitkering kunnen genieten;
  • de werknemer in het bezit is van een geldig quarantaineattest.

De RVA verduidelijkt verder dat er geen werkloosheid overmacht kan worden ingeroepen wanneer de quarantaine het gevolg is van een niet essentiële reis (zoals vakantie) naar:

  • een rode zone binnen een land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het VK of Zwitserland;
  • of naar een ander land naar waar het verboden is om te reizen.

Wanneer deze situatie zich voordoet zullen werkgever en werknemer onderling moeten afspreken of er gebruik zal gemaakt worden van toegestane afwezigheid, vakantie, recuperatie van overuren, …

Wanneer een werknemer terugkeert uit een oranje zone of uit een rode zone, die nog niet rood was bij vertrek, kan er gebruik gemaakt worden van werkloosheid wegens overmacht.

Voorwaarde is wel dat de werknemer een quarantainegetuigschrift van zijn arts kan voorleggen.

De RVA waarschuwt dat ze hier strenge controles zullen op uitvoeren en de uitkeringen zullen terugvorderen wanneer blijkt dat niet aan de voorwaarden werd voldaan.

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is en u een geldig doktersattest overmaakt zal u als werkgever verplicht zijn om gewaarborgd loon te betalen.