03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Vrijstelling startbaanverplichting PC124 en PC126

In het Belgisch Staatsblad verschenen op 9 mei 2018 twee ministeriële besluiten die een vrijstelling van de startbaanverplichting voorzien in PC 124 (paritair comité voor het bouwbedrijf) en PC 126 (paritair comité voor de stoffering en houtbewerking).

De ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het bouwbedrijf en het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Beide besluiten hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Accuria vzw
25/05/2018