03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Vlaamse belastingmaatregelen

  • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven:

Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit wil zeggen dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar dat deze pas in het najaar geïnd zullen worden. De aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven zullen vanaf september uitgestuurd worden.

  • 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting;
  • Soepel toestaan van afbetalingsplannen;
  • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Notariskantoren en burgers kunnen door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden, niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. Daarom kent de Vlaamse Belastingdienst als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot 2 maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.