03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van Corona

VLAIO wil de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.