03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht t.e.m. 30 juni 2020

Ten gevolge een beslissing van de minister van Werk zal de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht (initieel voorzien tot en met 19 april 2020) verlengd worden tot en met 30 juni 2020. 

Er dienen tot die datum aldus geen mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer te worden verstuurd naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.

Tot en met 31 mei 2020 is de aangifte ASR scenario 5 gelijk aan de verplichte mededeling bij de RVA. De RVA zal zich enkel baseren op de aangiftes ASR die door de sociale secretariaten zullen gebeuren na de loonverwerking.

Om die aangifte te kunnen opmaken dient u de code 0436 – WOC – Werkloosheid overmacht Corona te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid.

Die periode kan opnieuw worden verlengd als de regeringsmaatregelen worden verlengd of verstrengd. Wij houden u uiteraard op de hoogte.