03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC124 – Vakantiegeld arbeiders bouw

De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector gebeurt enkel nog via overschrijving. De uitbetaling is voorzien op donderdag 20 juni 2019.

Het Vakantiefonds Bouw vraagt aan de werkgevers hun werknemers ertoe aan te zetten ten spoedigste hun bankrekeningnummer door te geven indien zij dit nog niet hebben gedaan of van rekening zijn veranderd.

 Hoe moet de werknemer tewerkgaan?  
Klikken op: Burger / Onlinediensten / Mijn vakantierekening / Het dossier consulteren.

Dan het gewenste vakantiejaar en vakantiefonds kiezen.
Met een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer, via de smartphone-app “itsme” of een eenmalige code TOTP (https://iamapps.belgium.be), kan de arbeider zijn bankrekeningnummer invoeren, zijn adres of taalrol wijzigen en zijn vakantierekening raadplegen.

OFWEL

  • De bouwvakker kan zijn rekeningnummer ook meedelen via het officiële formulier.

Alle arbeiders kunnen dit formulier bij het Vakantiefonds aanvragen.
Deze aanvraag kan telefonisch op het nummer 02/529.80.11, per fax op het nummer 02/529.80.12 of door een e-mail te sturen naar info@vakantiefondsbouw.be.

Het origineel formulier, volledig ingevuld en ondertekend door de werknemer  EN ondertekend en afgestempeld door de bank, moet uiterlijk vóór 31 mei 2019 per post worden verzonden aan het Vakantiefonds Bouw, Poincarélaan 78 te 1060 Brussel.

Opgelet! Zendingen per fax of mail worden niet in aanmerking genomen!

Zonder bankrekeningnummer kan het vakantiegeld niet uitbetaald worden.

 

Accuria vzw

12/04/2019